Dr. Zuzana Bartsch Veselá

Mitarbeiterin in der Fremdsprachendidaktik

 

Dr. phil. Zuzana Bartsch Veselá specializes in the area of methodology in teaching English to young learners. Her current work focuses on teaching English literature and culture in Elementary schools. For a number of years she had been a senior lecturer in the Institute of Foreign Languages of the Faculty of Education, Palacky University in Olomouc, Czech Republic. She participated in a number of international projects supporting foreign language teacher education. Her research and articles deal with innovative methods in pre-primary and primary foreign language methodology, foreign language teacher education and their development.

Room 7008

August-Bebel-Straße 28

zuzana.vesela(at)uni-rostock.de

Tel.: +49 (0)381 498-2609

Fax: +49 (0)381 498-2594

Sprechzeit im Semester

Mittwoch von

10.00 Uhr bis 11.00 Uhr

(Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Sprechzeiten unter dem Menüpunkt "Aktuelles" bekanntgegeben werden)

Sprechzeiten vorlesungsfreie Zeit Wintersemester 2021/22

23.02.2022
von 10.00 - 11.30 Uhr

09.03.2022
von 10.00 - 11.30 Uhr

23.03.2022
von 10.00 - 11.30 Uhr

(Bitte beachten Sie, dass Änderungen der Sprechzeiten unter dem Menüpunkt "Aktuelles" bekanntgegeben werden)

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

2016-2018: University of Rostock - lecturer in English teaching methodology, Language practice, English literature and culture for elementary schools

1996-2016: Palacky University in Olomouc, Czech Republic - senior lecturer in English teaching methodology

1993-1996: Moravske Realne Gymnasium, Olomouc, Czech Republic - teacher of English

1991-1993: Elementary school Helsinska, Olomouc, Czech Republic - teacher of English

Education

Education

2007 Ph.D. degree in Pedagogy, Palacky University in Olomouc, Czech Republic

1998 Certificate in Professional Studies in Education, University in Leicester, Great Britain 

1997 Certificate in Professional Studies in Education, Charles University in Prague, Czech Republic

1994 English Philology, Palacky University in Olomouc, Czech Republic

1991 M.A. in Primary School Education, Palacky University in Olomouc, Czech Republic

International activities - lectures

International activities - lectures

2016
January 2016 School of Education, University of Tampere, Finland. Lecture: New Trends in Teaching Foreign Languages in the Czech Republic with the Focus on Very Young Learners and CLIL.

2015
4.-8.5.2015 Faculty of English Language and Literature in Athens, Greece. Lecture: Teaching Foreign Languages in the Czech Republic with the Focus on Young Learners and CLIL.

2014
April 2014 University of Applied Science in Nysa, Poland. Lecture: Teaching Foreign Languages to Children – New Trends in the Czech Republic.

International activities - projects

International activities - projects

2008 – 2011
Wide Minds (WiMi) – The Human Face of Digital Learning (141975-LPP-1-2008-1-UK-COMENIUS-CNW) Partners: Wales, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Itálie, Ireland, Deutschland, Poland, Austria, Spain, Sweden, Turkey.
  
2001 – 2006
Roots and Wings Socrates-Comenius (90326-CP-1-2001-1-DK-C3PP). Partners: Denmark, Czech Republic, Italy, Ireland, Sweden, Austria, Wales.    

1998 – 2000
PROGRESSSocrates-Lingua A (39988-CP-3-1999-I-UK-LINGUA-LA). Teaching Languages to Children with Specific Educational Needs.  Partners: Great Britain, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Portugal.

Publications

Publications

BARTSCH VESELÁ, Z. CLIL - Integrovaná výuka matematiky a angličtiny v přípravě budoucích učitelů 1. stupně základních škol na Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematika 6, ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA, MATHEMATICA IX, Olomouc, 2014. s 33-36. ISBN 978-80-244-4062-0. ISSN 0862-9765. (projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0177)

BARTSCH VESELÁ, Z. Rozvoj profesních kompetencí v pregraduální přípravě učitelů primárního stupně v kontextu zavádění metody CLIL do českých škol. In Štulajterová, A. (ed.) Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka II.

Banská Bystrica: Vydavatelství Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014, s. 65-69. ISBN 978-80-557-0802-7.BARTSCH VESELÁ, Z. Rozvoj profesních kompetencí v pregraduální přípravě učitelů primárního stupně v kontextu zavádění metody CLIL do českých škol. [2. mezinárodní elektronická konference online

Theory and Practice of Preparing Future Translators, Interpreters and Teachers of English II]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2014. [cit. 2.9.2014] Dostupné na World Wide Web: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-anglistiky-a-amerikanistiky/2-medzinarodna-elektronicka-konferencia/methodological-section/

BARTSCH VESELÁ, Z. CLIL - Integrovaná výuka matematiky a angličtiny v přípravě budoucích učitelů 1. stupně základních škol na Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci. In UHLÍŘOVÁ, M. (ed.) Matematika 6, ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA, MATHEMATICA IX, Olomouc, 2014. s 33-36. ISBN 978-80-244-4062-0. ISSN 0862-9765. (projekt CZ.1.07/2.2.00/28.0177)

BARTSCH VESELÁ, Z. Projekt DOVU podporuje učitele anglického jazyka. [Žurnál online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. [cit. 7.2.2013]. Dostupné na World Wide Web: http://www.zurnal.upol.cz (CZ.1.07/1.3.00/14.0020)

BARTSCH VESELÁ, Z. Angličtinka pro děti v mateřské škole Univerzity Palackého. In VÁLKOVÁ, S. (ed.) New Trends in Educating Future Teachers of English VIII. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 4-6. ISBN 978-80-244-3404-9.

BARTSCH VESELÁ, Z. INTRODUCTION TO ELT METHODOLOGY: HOW PEOPLE LEARN LANGUAGES (studijní opora).Olomouc: PdF UP, 2012.

BARTSCH VESELÁ, Z. TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS (studijní opora).Olomouc: PdF UP, 2012.

BARTSCH VESELÁ, Z. DOVU – Další odborné vzdělávání učitelů angličtiny v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. In VÁLKOVÁ, S. (ed.)

New Trends in Educating Future Teachers of English VII. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 11-13. ISBN 978-80-244-3184-0.

IVANOVÁ, J., BARTSCH VESELÁ, Z., NEVAŘIL, J. Analýza oborové didaktiky AJ v učitelské přípravě na Katedře anglického jazyka PdF UP v Olomouci pro Akreditační komisi ČR. Výzkumná zpráva. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.

BARTSCH VESELÁ, Z. Projekt DOVU - Další odborné vzdělávání učitelů na Katedře anglického jazyka. In VÁLKOVÁ, S. (ed.) New Trends in Educating Future Teachers of English VI. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s.9-11. ISBN 978-80-244-2821-5.